Έναρξη διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού για τη χρονική περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2018

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: «Έναρξη διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού για τη χρονική περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2018»

            Σας ενημερώνουμε ότι, στον ιστότοπο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.upatras.gr/el/node/6154) έχουν αναρτηθεί:

α). Το έγγραφο που αφορά την αποστολή πινάκων εκλογέων και την ενημέρωση περί της υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018 καθώς και

β). Οι Προσωρινοί πίνακες εκλογέων των μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών.

            Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.