ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Εικόνα anagnosta
Κατηγορία: 

 Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 είναι Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023  (αρ. αποφ. 38006/25.05.2023 Συγκλήτου)

Συνημμένα θα βρείτε στα link:

1) Το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

2) Τον κατάλογο μαθημάτων 2023-2024 

3) Αιθουσιολόγιο μέσω του myupatras

4) Την εφαρμογή ενημέρωσης φοιτητών/τριων του Παν. Πατρών myupatras 

Από την Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.