ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΕΡΓΟ «ΝΕΥΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εικόνα ihatz
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο του Erasmus Plus Project «NEUROPEDAGOGY», πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, 10-14 Μαΐου, 2022, η επιμορφωτική δράση “Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με τη Νευροπαιδαγωγική». Σε αυτή συμμετείχαν εξειδικευμένοι Νευροεπιστήμονες αλλά και Εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν τις αρχές της Νευροεπιστήμης στην Εκπαίδευση.

Το τετραήμερο ξεκίνησε με την  επιμόρφωση των συμμετεχόντων στο Έργο από πέντε (5) χώρες, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών. Τις επόμενες ημέρες παρουσιάστηκε το περιεχόμενο των διαδικτυακών μαθημάτων, που ανέδειξαν οι προτιμήσεις 60 πανεπιστημιακών συναδέλφων, οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στην αρχική διαγνωστική μας έρευνα και οι περισσότεροι είναι από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα μαθήματα αυτά αφορούν σε αρχές, θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της «Νευροεπιστήμης» και της «Νευροπαιδαγωγικής», στην ύπαρξη των «Νευρομύθων» στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το ρόλο των «Συναισθημάτων» στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, την ενίσχυση της «Ενεργούς Συμμετοχής»  των φοιτητών, και της «Συγκέντρωσής» τους, με την αξιοποίηση της Νευροπαιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Συνεργατικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας που θα υποστηρίξει τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά μαθήματα, και η συζήτηση επί της δομής της. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ηγείται της ανάπτυξης της συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία φιλοξενεί τα ψηφιακά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά μαθήματα και θα υποστηρίξει τη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice) διδασκόντων σε ΑΕΙ. Η πλατφόρμα σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από τους ερευνητές της ομάδας μας, με την αμέριστη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τους επόμενους μήνες, ακολουθεί η τελειοποίηση της πλατφόρμας, η ανάρτηση των μαθημάτων, η μετάφρασή τους σε πέντε γλώσσες, η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια η πιλοτική εφαρμογή του Έργου και η παροχή του περιεχομένου του στο ευρύ ακαδημαϊκό κοινό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του έργου, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, στο email: neuropedagogy@upatras.gr


Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Δρ. Μαρία Φραγκάκη, Ε.ΔΙ.Π, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Καθηγητής,Τ.Μ.ΗΥ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Συνοπτικές Πληροφορίες για το Έργο

Το έργο "Νευροπαιδαγωγική" (Neuropedagogy) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.neuropedagogy.eu/

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από Πολωνία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, με την τελευταία να εκπροσωπείται από τοΠανεπιστήμιο Πατρών.

Σκοπός του έργου συνολικής διάρκειας 2 ετών είναι η επιμόρφωση των μελών διδακτικού προσωπικού της  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω πρωτοποριακών παιδαγωγικών μεθόδων, βασισμένων στη Νευροεπιστήμη (Neuroscience).

Το έργο Neuropedagogy περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση θα διεξαχθεί έρευνα, για την εφαρμογή της Νευροεπιστήμης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλες τις συμμετέχουσες  χώρες (ολοκληρώθηκε). Στη δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, βασισμένων στη Νευροεπιστήμη (ολοκληρώθηκε). Στην τρίτη και τελευταία φάση, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ηγηθεί της ανάπτυξης συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενήσει τα ψηφιακά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά μαθήματα και θα υποστηρίξει τη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice) των συμμετεχόντων/ουσων διδασκόντων/ουσών. (υπό ολοκλήρωση).

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών απαρτίζεται από τη Δρ.Μαρία Φραγκάκη, μέλος ΕΔΙΠ και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου (ΤΕΕΑΠΗ), τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηλυγερούδη, Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΤΜΗΥΠ), το Δρ Στυλιανό Μυστακίδη, Εξειδικευμένο Ερευνητή στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τον Υπ. Διδάκτορα και Ερευνητή Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο (ΤΜΗΥΠ).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.