Επανεξέταση Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ

Εικόνα scosmada
Κατηγορία: 

Λόγω του τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε κατά την εξέταση του "Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ", θα γίνει επανεξέταση την Κυριακή 27-9 στις 12 (το μεσημέρι).

Για να δείτε άν μπορείτε να συμμετάσχετε στην επανεξέταση, δείτε τις υποβολές των Ασκήσεών σας στο exams eclass: μπορείτε να επανεξεταστείτε μόνο άν κάποια υποβολή σας εμφανίζεται ως 'Μη ολοκληρωμένη' είτε 'Προσωρινά αποθηκευμένη'.

Η επανεξέταση θα είναι γραπτή στο exams eclass με ταυτοποίηση στο Skype for Business, και θα έχει την ίδια μορφή με την κανονική εξέταση που έγινε την 1-9. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στο exams eclass.

Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.