Επείγουσα Ενημέρωση για τις Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές: Μόλις λάβαμε την ενημέρωση που έλειπε από την προηγούμενη ανακοίνωση για τα συγγράμματα, συγκεκριμένα τις ημερομηνίες δηλώσεων συγγραμμάτων. Αυτές θα είναι 10/4-26/4. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση, δείτε και την ανακοίνωση αλλά το σημαντικότερο Συμπληρώστε τις Δηλώσεις εντός των προθεσμιών καθώς δεν θα υπάρξει παράταση. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθ. 45051/Ζ1/10.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020" και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματός σας.
 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο "Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η Γραμματεία ενός Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης της υποβολής δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει η τιθέμενη από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος ημερομηνία, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εντός της ως άνω τιθέμενης προθεσμίας.".

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
 

"Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.