ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/24.11.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5200/24.11.2020/τ.Β΄)  «Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», και συγκεκριμένα το άρθρο πρώτο του εν λόγω νόμου «….. Η διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής  διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και  θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση».

Από τη Γραμματεία

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.