Επικείμενη προκήρυξη νέας θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

Εικόνα chair
Κατηγορία: 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναμένεται προκήρυξη μίας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Υλικού του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Υλικό ή/ και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.