ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Μ.Φ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.»

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Συνημμένα ο κατάλογος των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.» ακαδ. έτους 2017-18 για εισαγωγή και εγγραφή. Οι επιλεγέντες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα προκειμένου να προσέλθουν από Δευτέρα 16-10-2017 στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους προσκομίζοντας δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.