ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης 6/17-1-2023 της Συνέλευσης του ΤΜΗΥΠ, η τελική κατάταξη των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων για εαρινό εξάμηνο 2023 είναι η εξής (για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρονται μόνο τα αρχικά του επωνύμου και του ονόματος των υποψηφίων ατόμων):

  • Για το γνωστικό αντικείμενο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: (1) Φ.Β., (2) Ζ.Β., (3) Π.Ν. 
  • Για το γνωστικό αντικείμενο Ευρυζωνικές Τεχνολογίες & Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες (1) Κ Β., (2) Π.Ν., (3) Π.Κ.
  • Για το γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρικά Κυκλώματα: (1) Χ. Θ.
  • Για το γνωστικό αντικείμενο Λογική Σχεδίαση: (1) Χ. Θ., (2) Π.Ν.
  • Για το γνωστικό αντικείμενο Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές: (1) Π. Ι., (2) Β.Φ.

Για κάθε γνωστικό αντικείμενο, προτείνεται να προσληφθεί το άτομο που βρίσκεται στη θέση (1) της κατάταξης.
 

Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από σήμερα 18/1/2023 έως 23/1/2023.
 

Εκ της γραμματείας του Τμήματος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.