ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ)

Εικόνα alexiou
Κατηγορία: 

Όσοι από τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν περατώσει επιτυχώς το παραπάνω εργαστήριο αλλά έχουν αποτύχει στην τελική εξέταση του, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να ξανακάνουν το εργαστήριο.

Μπορούν έρθουν στην εξέταση του Ιουνίου 2018 με το τετράδιο τους


Γ. Φ. Αλεξίου

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.