Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης 2020-2021

Εικόνα ihatz
Κατηγορία: 

Αγαπητοί Φοιτητές,

Το εργαστήριο του μαθήματος "Τεχνητή Νοημοσύνη" φέτος θα έχει την εξής μορφή. Θα υπάρξουν 3 εργαστηριακές ασκήσεις, όπου:

- Θα σας δοθεί ένα διάστημα ~9 ημερών για κάθε άσκηση με υλικό σε διαφορετικές μορφές (interactive application, υλικό για διάβασμα, υλικό για πρακτική μελέτη) ώστε να μελετήσετε την πρακτική πλευρά του θέματος της κάθε άσκησης. Στο διάστημα αυτών των 9 ημερών, θα μεσολαβεί και το φροντιστήριο του μαθήματος όπου θα γίνεται περαιτέρω εξάσκηση.

- Για κάθε άσκηση, στο τέλος των 9 ημερών, θα πρέπει να συμμετέχετε σε μία εξέταση εξ' αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας exams.eclass), η οποία θα εξετάζει το θέμα της κάθε εργαστηριακής άσκησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή σύντομων απαντήσεων.

Η πρώτη άσκηση θα αφορά τη "Βελτιστοποίηση με Περιορισμούς/Ικανοποίηση Περιορισμών" και θα ανακοινωθεί στις 18 Νοεμβρίου 2020 (μετά τη διάλεξη θεωρίας). Για τις εξετάσεις του εργαστηρίου θα πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/ (συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών για να εγγραφείτε έγκαιρα: https://exams.eclass.upatras.gr/info/manual.php).

Οι διδάσκοντες

Related Lesson: 
Τεχνητή Νοημοσύνη

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.