Εργαστήριο Βασικά Ηλεκτρονικά, Χειμερινό Εξάμηνο 2020 - 2021 (Τρίτο Εξάμηνο Σπουδών)

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τητές,

   Στην σημερινή Γ.Σ. του Τμήματος (15/09/2020) και έπειτα από την Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1, αποφασίσθηκε το
μάθημα "Βασικά Ηλεκτρονικά (Ε)" (το Εργαστήριο) να διεξαχθεί δια ζώσης. Σύντομα θα αποφασισθούν και οι
ημέρες / ώρες στις οποίες θα συμβαίνει αυτό, οπότε θα αναρτηθεί και νέα ανακοίνωση και θα "ανοίξουν"
τα Τμήματα Εξάσκησης στα οποία θα πρέπει να εγγραφείτε (ιστό-τοπος eClass). Δείτε:

eclass.upatras.gr

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ομάδες Χρηστών

Στην παραπάνω θέση θα βρείτε τις Σημειώσεις του μαθήματος, την ύλη για το χειμερινό Εξάμηνο 2020 - '21 και
οδηγίες για τη χρήση των συσκευών του Εργαστηρίου. Η διάρκειά του θα είναι δύο (2) ώρες και θα προσέρχεστε
φορώντας μάσκα προστασίας και γάντια μιας χρήσης τα οποία θα προμηθεύεστε εσείς.

   Υποχρέωση εγγραφής έχουν μόνο οι φοιτήτριες/τητές οι οποίες/οι δεν το έχουν ξεπεράσει και δηλώνουν το
Εργαστήριο αυτό για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - '16. Επίσης, όσοι από τις / τους φοιτήτριες/τητές
παλαιότερων ετών δεν το έχουν ξεπεράσει (οπότε και θα ενσωματωθούν στο νέο Πρόγραμμα του Εργαστηρίου).

   Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο:

http://www.upatras.gr/el/calendar

   Εκ του Εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ'
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ'
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.