Εργαστήριο Βασικά Ηλεκτρονικά, Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022 (Τρίτο Εξάμηνο Σπουδών): Ενημέρωση

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τητές,
 
   Θα γνωρίζετε πως φέτος το Εργαστήριο θα διεξαχθεί δια ζώσης. Σύντομα θα αποφασισθούν και οι
ημέρες / ώρες στις οποίες θα συμβαίνει αυτό, οπότε θα αναρτηθεί και νέα ανακοίνωση και θα "ανοίξουν"
τα Τμήματα Εξάσκησης στα οποία θα πρέπει να εγγραφείτε (ιστό-τοπος eClass). Δείτε:
 
eclass.upatras.gr
 
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ομάδες Χρηστών
 
Επίσης, στη θέση:
 
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Έγγραφα >>> Χρήσιμα Αρχεία
 
θα βρείτε τις Σημειώσεις του μαθήματος, την ύλη για το χειμερινό Εξάμηνο 2021 - '22 και οδηγίες για
τη χρήση των συσκευών του Εργαστηρίου. Η διάρκειά του θα είναι τρεις (3) ώρες και θα προσέρχεστε
με τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και φορώντας μάσκα προστασίας. Καλύτερα
τα απαραίτητα έγγραφα να υπάρχουν σε έντυπη μορφή ώστε οι διαδικασίες ελέγχου να ολοκληρώνονται
γρήγορα. Χωρίς (δική σας) μάσκα προστασίας και τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα μπορείτε να εξασκηθείτε.
 
   Υποχρέωση εγγραφής έχουν μόνο οι φοιτήτριες/τητές οι οποίες/οι δεν το έχουν ξεπεράσει και
δηλώνουν το Εργαστήριο αυτό για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - '16. Επίσης, όσες / όσοι από
τις / τους φοιτήτριες/τητές παλαιότερων ετών δεν το έχουν ξεπεράσει (οπότε και θα ενσωματωθούν στο
νέο Πρόγραμμα του Εργαστηρίου). Τέλος, όσες / όσοι φοιτήτριες/τητές έχουν αποκτήσει δικαίωμα Εξέτασης,
θα μπορούν να εξασκηθούν εκ νέου, από την αρχή, εφ' όσον το θελήσουν και υπάρχουν και κενές θέσεις.
 
   Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο:
 
 
   Εκ του Εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ'
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ'
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.