ΕΡΓΟ ERASMUS+ BENEFIT: Ψηφιακές Τεχνολογίες για Εκπαίδευση στη Γεωργία Ακριβείας στην Παλαιστίνη

Εικόνα ihatz
Κατηγορία: 

Το έργο μας “BENEFIT” Boosting Innovation in Education and Research of Precision Agriculture in Palestine, του Προγράμματος ERASMUS+/KA2, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αφού επιτελέστηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών η επιμόρφωση 400 Παλαιστινίων Ακαδημαϊκών δασκάλων ,τον Ιανουάριο του 2021, στην κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη δημιουργία εξ Αποστάσεως Μαθημάτων για την προαγωγή της καινοτομίας και της έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο της “Γεωργίας Ακριβείας”(“Precision Agriculture”), προχωρήσαμε σε νέες δράσεις.

Μαζί με ερευνητές από άλλα τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Σλοβακίας, της Τσεχίας και της Βουλγαρίας, διενεργήσαμε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του BENEFIT Instructional Design and Excellence Framework”, που θα υποστηρίξει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του καινοτόμου Προγράμματος Σπουδών με την άμεση συσχέτιση της τεχνολογικής γνώσης (ΤΚ) με την παιδαγωγική (ΡΚ) και αυτή του περιεχομένου (CN), βασιζόμενο στο μοντέλο TPACK.

Τώρα, οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, προχωρούν με την αμέριστη βοήθειά μας, στην ανάπτυξη των μαθημάτων «Έξυπνης Γεωργίας» με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, της πιο επικαιροποιημένης παιδαγωγικής γνώσης και του πιο διαδραστικού, αυθεντικού και νοηματοδοτημένου περιεχομένου.

Τα νέα μας με περισσότερη λεπτομέρεια θα τα δείτε στο παρόν Newsletter https://www.canva.com/design/DAEVD5vOR18/8c3xF8dXTF17St4eZVrs7g/view?fbclid=IwAR3RixEz3Hpcx6jedls4s1ynlXOnAUiGH-d19swrlhLbyJq6oA-4Y2C0Svc


Γενικές Πληροφορίες για το Έργο

Κύριος σκοπός του έργου “BENEFIT” είναι η ανάπτυξη καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών στο ευρύτερο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη δημιουργία εξ Αποστάσεως Μαθημάτων για την προαγωγή της καινοτομίας και της έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο της “Γεωργίας Ακριβείας”(“Precision Agriculture”) είναι βασικοί πυλώνες του έργου (αναλυτικές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://benefit.edu.ps και στο facebook, https://www.facebook.com/benefit.erasmus.1)

Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών στο έργο BENEFIT συγκροτούν η Δρ. Μαρία Φραγκάκη, μέλος ΕΔΙΠ και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου (ΤΕΕΑΠΗ), ο Καθηγητής Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΤΜΗΥΠ), και ο ο Δρ. Στυλιανός Μυστακίδης, Εξειδικευμένος Ερευνητής στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.