Εξετάσεις Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2024 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών, Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών

Εικόνα makri
Κατηγορία: 

Για τους φοιτητές  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2024 των μαθημάτων:
CEID_Υ161: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (ΕΕΥΕ),
CEID_Y131: Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό (ΕΔΠ), &
CEID_NY131: Tεχνολογία και προγραμματισμός Υπολογιστών (ΤΠΥ),
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. τα μαθήματα αυτά δε σχετίζονται με τα μαθήματα "Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων" και "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό", που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές του Α' εξαμήνου. 

2. Οι εξεταζόμενοι σε αυτά (δηλαδή στα CEID_Υ161, CEID_Y131, CEID_NY131), θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα ΑΦΕ την Τρίτη 6.2 στις 17:45 (καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος καλό είναι να είστε παρόντες 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της εξέτααης),

3. Η εξεταζόμενη ύλη των εξετάσεων είναι η αναγραφόμενη στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών (και υποσύνολο των δύο νέων μαθημάτων), δηλαδή:
3.1 Για το ΕΕΥΕ: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/makri/ili_eeye.pdf
3.2 Για το ΕΔΠ: το διδακτικό βιβλίο της C με έμφαση στα περιεχόμενα των διαλέξεων ( https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/makri/ili_c.pdf), και
3.3 Για το ΤΠΥ: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/makri/ili_tpy.pdf
Στους εξεταζόμενους και στα δύο αντικείμενα (δηλαδή όσοι εξετάζονται στο ΤΠΥ ή όσοι εξετάζονται τόσο στο ΕΕΥΕ όσο και στο ΕΔΠ), θα διανεμηθούν θέματα και για τα 2 αντικείμενα των μαθημάτων εξ αρχής, ώστε μπορούν να κατανείμουν το χρόνο εξέτασης σε αυτά όπως θέλουν. Ο χρόνος εξέτασης για όσους εξετάζονται σε ένα μόνο αντικείμενο (δηλαδή μόνο στο ΕΕΥΕ ή μόνο στο ΕΔΠ) θα είναι ένα ποσοστό του συνολικού χρόνου εξέτασης.
 

4. Μπορείτε να έχετε μαζί σας συγγράμματα / σημειώσεις

5. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας με ευκρινή φωτογραφία.

Tέλος, οι (ελάχιστοι) φοιτητές που χρωστούσαν το παλιό (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ 13-14 έτη) μάθημα Εργαστήριο Λογισμικού, πρέπει να έλθουν για προφορική εξέταση Δευτέρα 5.2, 10:00 στο χώρο του ΝΕΟΥ υπολογιστικού κέντρου (νέο κτίριο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, 2ος όροφος https://www.ceid.upatras.gr/el/neo-ktirio-0)

Εκ των διδασκόντων

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.