Εξέταση Μαθήματος Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις 4/9 και ώρα 13:00 στο γραφείο μου. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να παραδώσουν (ηλεκτρονικά στο email μου) τις ασκήσεις μέχρι την Κυριακή 2/9. 

Ο Διδάσκων,

Ε. Ζ. Ψαράκης 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.