Εξέταση στα Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων (Επί πτυχίω)

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr κάνοντας χρήση της επιλογής Ασκήσεις.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μια (1) ώρα και θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα «Εξέταση Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων (Επι Πτυχίω) - Ιούνιος 2020» της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr . Αν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν βρίσκει τα στοιχεία του σε αυτή την ομάδα σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα εξέτασης στο μάθημα είτε γιατί δεν έχει δηλώσει το μάθημα στο progress είτε γιατί δεν έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής

Related Lesson: 
Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.