Εξέταση στην Ηλεκτρονική ΙΙ (Εργαστήριο ), Φθινόπωρο 2020

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,
 
   Η Εξέταση στο μάθημα “Ηλεκτρονική ΙΙ (Ε)”, κι όχι στα “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ε)”, για όσες/ους το έχουν δηλώσει μέχρι και την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2014 - ’15 και μόνο (τα στοιχεία τους μου δίνονται ηλεκτρονικά), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 09/09/2020, ώρες 09:00 - 12:50 και 17:00 - 20:50 (όσα Τμήματα Εξέτασης χρειασθούν).
 
   Νέα Τμήματα θα αναρτώνται στον ιστό-τοπο του eClass, “Εργαστήριο Ηλεκτρονικής II (CEID1050)”, όσο θα συμπληρώνονται τα προηγούμενα. Όσο μένουν κενές θέσεις, δεν θα προκύπτουν καινούργιες. Εισέλθετε στο λογαριασμό σας, δείτε την ανακοίνωση με τις οδηγίες, και δηλώστε Τμήμα Εξέτασης. Οι δε εγγραφές στην Εξέταση άρχισαν την Κυριακή, 02/08/2020, και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, 29/08/2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες / όσοι έχουν Μέσο Όρο στη βαθμολογία Αναφορών τους τουλάχιστον <5,00 / 10,0>. Υπενθυμίζεται πως, πια, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών στεγάζεται στο νέο Κτήριο του Τμήματος. 
 
   Για τους κανόνες εγγραφής, δείτε:
 
 
Ακόμη, ισχύει ο κανόνας:
 
 
κάθε μία / κάθε ένας θα προσέρχεται φορώντας δική της / του μάσκα και γάντια, με ποινή αποβολής. Αν δημιουργήσετε προβλήματα, το Τμήμα θα κλείνει και όλες / όλοι οι φοιτήτριες/τές, θα αποβάλλονται για φέτος
Τέλος, να έχετε υπ’ όψη σας πως οι Εξετάσεις είναι δυνατό να ακυρωθούν λόγω πανδημίας...
 
 
   Εκ του Εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.