Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονική ΙΙ, Φθινόπωρο 2019

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,
 
   Η Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ, κι όχι στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, για όσες/ους το έχουν δηλώσει μέχρι και την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2014 - ’15, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29/08/2019, ώρες 09:00 - 12:50 και 17:00 - 20:50 (όσες ώρες χρειασθούν). Τα Τμήματα Εξέτασης θα αναρτώνται στον ιστό-τοπο του eClass όσο θα συμπληρώνονται τα προηγούμενα. Όσο μένουν θέσεις κενές, δεν θα προκύπτουν καινούργιες. Οι δε εγγραφές στην Εξέταση αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα, 22/07/2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 12/08/2019.
 
   Για τους κανόνες εγγραφής, δείτε:
 
και για τους κανόνες Εξέτασης, δείτε:
 
Εκ του εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.