Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονική II, Φθινόπωρο 2022: Οδηγίες

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,

   Όσες / όσοι από εσάς έχετε δηλώσει, αποκτήσατε δικαίωμα Εξέτασης και δεν έχετε ξεπεράσει
το μάθημα “Ηλεκτρονική II (Εργαστήριο)” μέχρι και την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2014 - ’15,
τη Δευτέρα, 29/08/2022, 11:00, να προσέλθετε στο χώρο του Εργαστηρίου στο νέο Κτήριο του
Τμήματος για να Εξεταστείτε δια ζώσης. Την ύλη και άλλα χρήσιμα αρχεία θα βρείτε στον σύνδεσμο:

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής II (CEID1050)

όπως πάντα. Όσες / όσοι από εσάς θελήσετε να εξεταστείτε από απόσταση, δείτε την ανακοίνωση:

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=CEID105...

(απαιτείται εγγραφή). Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές στις Εξετάσεις και των τριών (3)
διαφορετικών διαστημάτων (δια ζώσης με εξάσκηση από την αρχή φέτος, Εξέταση δια ζώσης, Εξέταση
από απόσταση), με ποινή αποκλεισμού (από τις Εξετάσεις) για την τρέχουσα Εξεταστική Περιοδο.

   Αν δεν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο του eClass ή / και στο μάθημα, ή / και στον σύνδεσμο
της Εξέτασης, κάνετέ τα και ειδοποιείστε με ώστε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο Εξέτασης. Αν
δεν έχετε δηλώσει το μάθημα Εργαστηρίου στο ΨΑ, δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις.

   Καλή επιτυχία! Εκ του εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Υ.Γ.1 Προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα, θα αγνοηθούν
Υ.Γ.2 Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σας παρουσιαστεί, ο διδάσκων δεν είναι υπεύθυνος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.