Εξέταση στο Εργαστήριο Βασικά Ηλεκτρονικά, Χειμώνας 2020 - ’21: Οδηγίες

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,
 
   Οι Εξετάσεις για το χειμερινό Εξάμηνο, θα διεξαχθούν ως εξής. Στις 11/01/2021, 10:00,
θα εισέλθετε στις:
 
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ασκήσεις
 
όπου και από τις:
 
<11/01/2021, 10:00 - 10:05>
 
θα είναι ενεργή η Άσκηση:
 
<Ερωτήματα σχετικά με τη ΒΗ.Α1>
 
Θα Εξετασθείτε σε δύο (2) Ερωτήματα, επιλεγμένα τυχαία από Τράπεζα Θεμάτων, με τους εξής όρους:
 
- μόνο μία (1) φορά θα μπορείτε να εισέλθετε στην Άσκηση
- εφ’ όσον εισέλθετε στην Άσκηση, θα έχετε 5’ χρόνο επίλυσης των Ερωτημάτων της
- όλα τα Ερωτήματα θα είναι πολλαπλής επιλογής
- οι σωστές επιλογές μπορεί να είναι είτε μία (1), είτε δύο (2) το πολύ
- δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής
- αυτόματα ο ιστό-τοπος θα αποθηκεύει τις επιλογές σας, ακόμα και αν ξεχασθείτε
- στην λήξη του χρόνου (10:05) θα αποθηκευθούν οι (όποιες) τελικές επιλογές σας
- θα μπορείτε να “πηγαινο-έρχεσθε” από τη ένα Ερώτημα στο άλλο, όσο διαρκούν τα 5’
- θα χρειασθείτε ηλεκτρονικό αριθμητήριο (calculator) και χαρτί - μολύβι
- στο τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να δείτε τις σωστές επιλογές
- στο τέλος του χρόνου, (για τεχνικούς λόγους), δεν θα λάβετε βαθμολογία 
 
Τα παραπάνω θα συμβούν για τέσσερεις (4), ακόμα, Ασκήσεις της ύλης σας, στους εξής χρόνους:
 
<Ερωτήματα σχετικά με τη ΒΗ.Α2>
<11/01/2021, 10:10 - 10:15>
 
<Ερωτήματα σχετικά με τη ΒΗ.Α3>
<11/01/2021, 10:20 - 10:25>
 
<Ερωτήματα σχετικά με τη ΒΗ.Α4>
<11/01/2021, 10:30 - 10:35>
 
<Ερωτήματα σχετικά με τη ΒΗ.Α5>
<11/01/2021, 10:40 - 10:45>
 
Όπως βλέπετε, μεταξύ των Ασκήσεων υπάρχει κενό 5’, για διάλειμμα. Αν δεν προλάβετε οποιαδήποτε
σκηση, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία, όμως το σύνολο των βαθμών σας από την συμμετοχή σας
τις υπόλοιπες θα μετρήσει.
 
   Καλή επιτυχία! Εκ του εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής
 
Υ.Γ. Προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα, θα αγνοηθούν

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.