Εξέταση Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ

Εικόνα scosmada
Κατηγορία: 

Εξέταση Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ

Τρίτη 30/8/2022  9 – 11 AΦΕ

Οι φοιτητές/τριες όλων των Ετών, να προσέλθουν για να εξεταστούν στο θέατρο της Φοιτητικής Εστίας (ΑΦΕ). Οι αίθουσες Γ, Β δεν θα χρησιμοποιηθούν.

Η εξέταση θα είναι με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία και σημειώσεις. Μπορείτε να έχετε μαζύ σας σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε υλικό από την σελίδα του μαθήματος στο eclass και δικές σας σημειώσεις, αλλά να αποφύγετε υλικό από άλλες πηγές.

Υπενθυμίζω ότι στην εξέταση θα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.