Εξέταση των μαθημάτων Συγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ

Εικόνα nikolosd
Κατηγορία: 

Στο students"έτος πρωτης εγγραφής"@ceid.upatras.gr έχετε λάβει μήνυμα σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων Συγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ στις 30 Αυγούστου 2022.

Παρακαλώ διαβάστε το μήνυμα και πράξτε ανάλογα.

Δ. Νικολός

 

Related Lesson: 
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.