Γραπτή Εξέταση στα Βασικά Ηλεκτρονικά

Εικόνα christides
Κατηγορία: 

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος Βασικά Ηλεκτρονικά θα γίνει μόνον στο Αμφιθέατρο Φοιτητικής Εστίας (ΑΦΕ). Όλοι οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους ως αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας, το δελτίο της φοιτητικής τους ταυτότητας από το τμήμα Μηχ. ΗΥ του παν/μίου Πατρών.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 2 μέρη:

Πρώτο Μέρος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Προαπαιτούμενο για την βαθμολόγηση των θεμάτων της εξέτασης είναι να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον σε έξι από 10 πολύ απλά ερωτήματα, γράφοντας την απάντηση ακριβώς στο κενό διάστημα κάτω από κάθε ερώτημα. Πρέπει να απαντήσετε και στα δέκα ερωτήματα. Όσοι απαντήσουν σωστά σε λιγότερα από έξι ερωτήματα τότε τα θέματα δεν θα βαθμολογούνται εξαιτίας ανεπαρκούς κατανόησης των βασικών εννοιών. Κανένα από τα 10 ερωτήματα δεν θα βαθμολογείται, αποτελούν ένα απλό τεστ για τον έλεγχο κατανόησης της βασικής ύλης του μαθήματος. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι περισσότερο από 10 με 15 λεπτά, το πολύ.

Δεύτερο Μέρος: Είναι τα Θέματα που πρέπει να απαντήσετε για βαθμολόγηση. Μαζί με τα στοιχεία σας στην πρώτη σελίδα της κόλλας σας θα πρέπει να γράψετε και τον τελικό βαθμό εργαστηρίου που σας ανακοίνωσε στα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων ο κ. Οικονόμου.

Δεν βαθμολογούνται τα γραπτά όσων: 1) δεν αναφέρεται ο βαθμός εργαστηρίου ή αυτός είναι μικρότερος του πέντε, 2) όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο progress, 3) όσοι απαντήσουν σωστά σε λιγότερο από 6 ερωτήσεις στον έλεγχο κατανόησης.

Αναλυτικές εξηγήσεις και παραδείγματα τόσο των ερωτημάτων όσο και των θεμάτων έχουν δοθεί στην τελευταία παράδοση του μαθήματος.

Χ. Χρηστίδης

Related Lesson: 
Βασικά Ηλεκτρονικά

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.