ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 13/2-ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εικόνα ihatz
Κατηγορία: 

Η γραπτή εξέταη στο μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 13/2 αφορά τους επί Διπλώματι φοιτητές που χρωστούν τα παλιά μαθήματα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ι (JAVA) και ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΙ (C++). Η εξέταση θα γίνει ως εξής:

14.00-15.30 ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ι (JAVA)

15.30-17.00 ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΙ (C++)

Ι. Χ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.