Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικής έρευνας 2021-2022 Ι.Κ.Υ. και Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

Σας ενημερώνουμε οτι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η Βρετανική Πρεσβεία σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα προκειται να χορηγήσουν υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Ειδικότερα θα χορηγηθούν 44 υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) 14 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και (β) 30 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Στο συνημμένο ΦΕΚ δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.