ΧΟΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Εικόνα fbakogianni
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής υποψηφιότητας, ο/η αιτών/ούσα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός του/της, στην οποία να αναγράφεται η ενεργή φοίτησή του/της το ακαδ. έτος 2022-2023 καθώς και το ποσοστό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του/της,  του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στα οποία ο/η φοιτητής/τρια εξετάστηκε επιτυχώς κατά το έτος αυτό (2021-2022).

Η επιτυχής περάτωση-εξέταση μαθημάτων δεν απαιτείται να βεβαιωθεί για τους πρωτοετείς φοιτητές.

 

Από τη Γραμματεία 

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.