Κανόνες Εξέτασης στο Εργαστήριο Ηλεκτρονική ΙΙ, Φθινόπωρο 2018

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,
 
   Η Εξέταση στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ, κι όχι στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, για όσες/ους το έχουν δηλώσει μέχρι και την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2014 - '15, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 27/09/2018 έως και την Παρασκευή, 28/09/2018, ώρες 09:00 - 12:50 και 17:00 - 20:50. Οι Ομάδες Εξέτασης θα αναρτώνται στον ιστό-τοπο του eClass όσο θα συμπληρώνονται οι προηγούμενες. Όσο μένουν θέσεις κενές, δεν θα προκύπτουν καινούργιες. Οι δε εγγραφές στην Εξέταση αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή, 10/08/2018 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, 15/09/2018. Κανόνες Εξέτασης:
 
- σκεφθείτε καλά πριν εγγραφείτε σε μία (1) Ομάδα, αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν, είσθε υπερβολικά πολλές/λοί... Η εγγραφή σε Ομάδα Εξέτασης *ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ* με τις δηλώσεις σας μαθημάτων στο ΨΑ (Γραμματεία, progress)
 
- εγγραφείτε προσωπικά και όχι μέσω φίλων, διαφορετικά κάνετε πολλά λάθη
 
- συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μένουν Ομάδες ή ημέρες με πολλές κενές θέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, να περιμένετε αλλαγές στις εγγραφές σας και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για τα Τμήματα μέχρι πριν εξετασθείτε, είναι δεδομένο πως θα αποδεσμευθούν επιτηρητές και ώρες Εξέτασης!
 
- υποχρεούσθε να γνωρίζετε αν έχετε δικαίωμα Εξέτασης ή όχι, όπως και το μέσο όρο των βαθμολογιών των αναφορών σας. Παρακολουθώ τους μέσους όρους σας από το αρχείο το οποίο μου παραδόθηκε, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι πλήρες. Αν δεν βρίσκω αυτά τα στοιχεία σας, σας στέλνω κατάλληλο μήνυμα, στο λογαριασμό σας ο οποίος υπάρχει στον ιστό-τοπο του eClass (τον μόνο τον οποίο μπορώ να γνωρίζω), συνεπώς να τον παρακολουθείτε (καθημερινά)
 
- για το οποιοδήποτε πρόβλημά σας με αναφορές ή ό,τι άλλο, να φροντίσετε να λυθεί, αυτοπροσώπως με τον *ΤΟΤΕ* διδάσκοντά σας, στο Τμήμα μας, καθημερινά, στις ώρες γραφείου του καθ' ενός, στη διάρκεια του Εξαμήνου, των Εξετάσεων, ή με τη Γραμματεία του Τμήματος. Την ώρα της Εξέτασης *ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ!*, και, ειδικά, από εμένα, συνεπώς μην προσέρχεσθε άδικα εκείνη την στιγμή για τέτοιο λόγο
 
- θα Εξετασθείτε σε γνωστά πειραματικά / θεωρητικά θέματα. Η ύλη Εξέτασης είναι οι Ασκήσεις οι Ασκήσεις 1, 2, ..., (έως και) 5, από τις Σημειώσεις “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ II” του κ. Δ. ΝΙΚΟΛΟΥ (όπως πάντα) και, συγκεκριμένα, τα υπο-ερωτήματα (από τα οποία θα διαλέξετε ένα -1- τυχαία την ώρα της Εξέτασης):
 
+ Άσκηση (1) : 1 + 4
+ Άσκηση (1): 2
+ Άσκηση (1): 3
+ Άσκηση (1): 5
 
+ Άσκηση (2): 1
+ Άσκηση (2): 2.β.2
+ Άσκηση (2): 4
 
+ Άσκηση (3): 2.α
+ Άσκηση (3): 2.β
+ Άσκηση (3): 3
+ Άσκηση (3): 4.α
+ Άσκηση (3): 4.β
 
+ Άσκηση (4): 2.α
+ Άσκηση (4): 2.γ + 2.δ
+ Άσκηση (4): 3
 
+ Άσκηση (5): 1.α
+ Άσκηση (5): 2
+ Άσκηση (5): 3
 
- θα προσέρχεσθε στο Εργαστήριο στην ώρα στην οποία θα εγγραφείτε. Μην ανοιγοκλείνετε τη θύρα του άσκοπα, ενοχλείτε τις / τους εξεταζόμενες/νους
 
- μπαίνοντας στο Εργαστήριο θα υπογράφετε σε παρουσιολόγιο. Στη συνέχεια,
 
+ θα λαμβάνετε κόλλα Εξέτασης
 
+ θα λαμβάνετε φυλλάδιο Εξάσκησης. Αν έχετε δικό σας, θα το αφήνετε στην είσοδο
 
+ θα λαμβάνετε υλικά και βάση κατασκευής κυκλωμάτων (breadboard)
 
Θα τηρείτε, λοιπόν, αντίστοιχες ουρές αναμονής. Έπειτα θα κάθεσθε σε όποιον (αριθμημένο) πάγκο θέλετε και θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία σας (Α.Μ., Εξάμηνο φοίτησης, ...) και το Θέμα σας στην κόλλα Εξέτασης. *ΑΜΕΣΩΣ*, άλλως δημιουργούνται προβλήματα. Στο τέλος της Εξέτασης, *ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ* και δεν θα γίνεται δεκτή η κόλλα σας
 
- επιτρέπεται η χρήση και μπορείτε να έχετε μαζί σας απλό ηλεκτρονικό αριθμητήριο (calculator) -χωρίς μεγάλη οθόνη, εσωτερική μνήμη και όχι προγραμματιζόμενο- αλλά όχι συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Αν έχετε τέτοιες συσκευές μαζί σας, θα τις αφήνετε στην είσοδο
 
- θα έχετε χρόνο ελέγχου συσκευών και υλικών ο οποίος θα κρατείται από τον επιβλέποντα. Άμα τη λήξει του, θα ανακοινώνεται και αν δεν υπάρχουν προβλήματα οι Εξετάσεις θα μετρούν. Αν υπάρχουν, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους. Αν αποτύχει και αυτή, η / ο φοιτήτρια/τητής θα έλθει μια άλλη ημέρα
 
- μόλις ανακοινωθεί η λήξη της Εξέτασης, θα εγκαταλείπετε το Εργαστήριο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ή αν καθυστερείτε με την αναγραφή των στοιχείων Εξέτασης, θα μηδενίζεσθε. Αυτό είναι απόλυτο, σε αντίθετη περίπτωση “χάνεται” χρόνος από την επόμενη Ομάδα Εξέτασης, από τις / τους συμφοιτήτριες/τητές σας
 
- αν προσέλθετε με καθυστέρηση στην Ομάδα Εξέτασης στην οποία εγγραφήκατε, θα σας επιτραπεί η είσοδος, υπ' ευθύνη σας, για 15' το πολύ από την έναρξη
 
- αν δεν προσέλθετε στην Ομάδα Εξέτασης στην οποία εγγραφήκατε, ελάτε σε επόμενη (αν υπάρχει). Αν θέση σε πάγκο είναι κενή, θα Εξετασθείτε
 
 
   Η Εξέταση διαρκεί 50 λεπτά, όπως πάντα, και περιλαμβάνει τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά ερωτήματα από το φυλλάδιο του Εργαστηρίου. Το φυλλάδιο μπορείτε να το “κατεβάσετε” από τη διεύθυνση (λειτουργεί εφ' όσον εισέλθετε στον ιστό-τοπο του eClass):
 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στις Ομάδες Εξέτασης *ΜΟΝΟ* μέσω του eClass και υποχρεούστε να προσέλθετε σε μία (1) από αυτές και μόνο. Δεν πρόκειται προσωπικά να εγγράψουν οι διδάσκοντες καμία / κανένα φοιτήτρια/τητή ενώ σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εφ' όσον εγγραφείτε σε κάποια Ομάδα η εγγραφή σας ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ.
 
 
   Προσέξτε και τα εξής:
 
- οι βαθμοί σας θα αναρτηθούν στη διεύθυνση eclass.upatras.gr
 
- θα ανακοινωθεί και ημέρα / ώρες επίδειξης της κόλλας σας μετά τη διόρθωση
 
- προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα, θα αγνοηθούν
 
 
Εκ του εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.