ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εικόνα fbakogianni
Κατηγορία: 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές, ότι η ορκωμοσία των Διπλωματούχων θα πραγματοποιηθεί στις 1 Αυγούστου και ώρα 13:00.  Παρακαλούνται όσοι προπτυχιακοί φοιτητές πρόκειται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματά τους και επιθυμούν να μετέχουν στην ορκωμοσία να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο secretary@ceid.upatras.gr  από 28/06/2022 έως 08/07/2022.

Δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.ceid.upatras.gr/el/dikaiologitika-orkomosias

Κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας έως και τις 11.07.2022

  1. Αφού γίνει η παρουσίαση της ΔΕ κατατίθεται το πρακτικό αξιολόγησης στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα της διπλωματικής.
  2. Όταν καταθέσετε στην Νημερτής τη ΔΕ θα αποστείλετε τον  αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής κατάθεσης στο secretary@ceid.upatras.gr.

Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο:

α) να έχει γίνει επανεγγραφή στο εξάμηνο

β) να έχουν κλείσει κάθε είδους εκκρεμότητες που τυχόν υπάρχουν με Φοιτητική Εστία, Βιβλιοθήκη, Φοιτητική Μέριμνα, Erasmus.

Από τη Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.