Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης για εκλογή ΔΕΠ

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Κοινή Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης ΤΜΗΥΠ για πλήρωση κενής θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες" κ. ΑΠΕΛΛΑ 1768.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.