ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ "ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023''

Εικόνα fbakogianni
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, για πολλά χρόνια λειτουργούσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών ο θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» στα Τμήματα του Ιδρύματος. Η δράση αδρανοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, καθώς και το ακαδ. έτος 2021-2022 λόγω των ειδικών μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

Η Σύγκλητος του  Ιδρύματος  στην υπ’ αριθ. 213/8.12.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ενεργοποίηση της διαδικασίας της δράσης «Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://auditor.upatras.gr/ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023, από 31/01/2023 έως 10/02/2023.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 Η γραμματειακή εξυπηρέτηση γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία:

α) χορηγεί (ηλεκτρονικά) την «Κάρτα του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» που θα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένα μαθήματα και

β) μετά το πέρας του εξαμήνου χορηγεί στους συμμετέχοντες απλή «Βεβαίωση». Στην περίπτωση που ο ακροατής δεν παρακολούθησε όλες τις διαλέξεις του μαθήματος, δύναται να του χορηγηθεί «Βεβαίωση Μερικής Παρακολούθησης». 

 Οι ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων δε συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις.
 Δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECTS.
 Δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, συγγράμματα, κ.λπ.).
 Στην περίπτωση επιβολής μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μέσα εξ αποστάσεως, αδρανοποιείται η δράση και στους εγγραφέντες ακροατές δίδεται βεβαίωση μερικής παρακολούθησης

Από τη Γραμματεία 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.