Μάθημα Λογικής από απόσταση

Εικόνα scosmada
Κατηγορία: 

Το μάθημα επιλογής "Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της" θα διδαχθεί από απόσταση ασύγχρονα, με χρήση της πλατφόρμας e-class. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στη σελίδα ¨"Θεωρία Υπολογισμού και Μαθηματική Λογική", όπου υπάρχει ήδη εκπαιδευτικό υλικό και θα αναρτηθούν άμεσα οδηγίες μελέτης. Η σελίδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση για επικοινωνία με τον διδάσκοντα.

Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.