ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018 να υποβάλλουν την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά από την Δευτέρα 16/04/2018 έως και την Παρασκευή 20/04/2018 στη Γραμματεία του ΤΜΗΥ&Π από 09:00-14:00.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι υπό μετεγγραφή φοιτητές του συνημμένου αρχείου θα προσέλθουν προσωπικά ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.