Νέο περιοδικό: SIAM Journal on Mathematics of Data Science (SIMODS)

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Θεωρώντας ότι θα ενδιαφέρει αρκετούς, επισημαίνω την έναρξη έκδοσης του SIAM Journal on Mathematics of Data Science (SIMODS). Αντιγράφοντας από την ανακοίνωση: The journal advances mathematical, statistical, and computational methods in the context of data and information sciences. Ορισμένες εργασίες που δημοσιεύτηκαν στο πρώτο τεύχος:

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.