Ο Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Technical Program Co-Chair του 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2022)

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 
Ο Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης, επελέγη για τη θέση του Technical Program Co-Chair του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2022,  https://2022.eusipco.org/). Το EUSIPCO, λαμβάνει κάθε χρόνο έναν μεγάλο αριθμό υποβληθέντων ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου (~800) και αποτελεί το βασικό (flagship) συνέδριο του Επιστημονικού Οργανισμού "European Association for Signal Processing" (EURASIP).  Ο Επιστημονικός Οργανισμός EURASIP έχει χιλιάδες ενεργά μέλη και δραστηριοποιείται σε περιοχές όπως: Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Μηχανική Μάθηση, Ανάλυση Δεδομένων, Δίκτυα Επικοινωνιών και Αισθητήρων, Τεχνολογίες Πολυμέσων, Βιομετρία, Βιοιατρική Τεχνολογία και άλλες συναφείς περιοχές.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.