Ορκωμοσία Διδακτόρων & Απονομή ΜΔΕ - Νοέμβριος 2017 - Πρόγραμμα

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Συνημμένα το τελικό πρόγραμμα για τις τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης  και Καθομολόγησης Διδακτόρων.

Η τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 ώρα 12:30 στην αίθουσα τελετών του Α΄ κτηρίου στον 10 όροφο.

Η τελετή Απονομής ΜΔΕ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00 στην αίθουσα Ι4 του Συνεδριακού Κέντρου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας για συμμετοχή στις προσεχείς Τελετές Ορκωμοσίας Διδακτόρων και Απονομής ΜΔΕ από 2-10/11/2017.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.