ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Την  Πέμπτη  17 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00, ο   φοιτητής κ. Μυλωνίδης Δημήτριος θα παρουσιάσει εδώ τη διπλωματική του εργασία με τίτλο: “Κατηγοριοποίηση Οδικών Σημάτων με Χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων Βαθέων Αρχιτεκτονικών.”

 

Η Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Εμμανουήλ Ψαράκης Αν. Καθηγητής Παν. Πατρών (επιβλέπων)
Κώστας Μπερμπερίδης Καθηγητής Παν. Πατρών, μέλος
Ευάγγελος Δερματάς Αν. Καθηγητής Παν. Πατρών, μέλος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.