ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 9/11/2021, ώρα 2μμ,  θα γίνει δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Παναγιώτη Βυτογιάννη.  Το θέμα της εργασίας είναι:

«Ανίχνευση Αντικειμένων σε αστικό περιβάλλον από Αυτόνομα Οχήματα με χρήση τεχνικών Βαθιάς Μάθησης»

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω αυτού του συνδέσμου.

 Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

   Κων/νος Μπερμπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ (Επιβλέπων)

   Ευάγγελος Δερματάς, Αν. Καθηγητής ΤΗΜΤΥ

   Εμμ. Ψαράκης, Αν. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.