ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ)

Εικόνα anthimidis
Κατηγορία: 

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021,ώρα 10:00,σε διαδικτυακή συνεδρίαση,θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του προπτυχιακού φοιτητή ΑΝΘΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Α.Μ.:235990) με τίτλο:

"Μελέτη απόδοσης small cell στα κινητά δίκτυα πέμπτης γενιάς"

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή θα είναι η εξής: 
Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών H/Y & Πληροφορικής (Επιβλέπων Καθηγητής)
Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Κυριάκος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.