ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εικόνα anagnosta
Κατηγορία: 

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, ώρα έναρξης 16.00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του προπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος, Γεωργίου Μαυρογιαννόπουλου (Α.Μ.: 1041548) με τίτλο: «Web εφαρμογή καταγραφής μετρήσεων σε ενσωματωμένα συστήματα με χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας LoRa»

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μπορούν να συνδεθούν στο https://upatras-gr.zoom.us/j/99477367368?pwd=VkU4cFRzWnlxRzNmVzhqUkpmYWcxdz09

Η Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής (επιβλέπων)
Παπαϊωάννου Ευαγγελία, Επ. Καθηγήτρια
Βλάχος Κυριάκος, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.