Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Ηλία Νίκα

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Την Δευτέρα 2/11/2020 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή κ.Ηλία Νίκα  με τίτλο:
“Συνεργατική προσανατολισμένη επικοινωνία για συστήματα B5G με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης”.

Η παρουσίαση είναι ανοικτή για το κοινό.

Εξεταστική Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Κυριάκος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευάγγελος Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.