Παρουσίαση ΜΔΕ ΠΜΣ-ΕΤΥ Διονύση Καλογερόπουλου "Συσταδοποίηση κειμένων με χρήση της μετρικής Wasserstein και τεχνικές βέλτιστης μεταφοράς".

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Την Παρασκευή 23/03/2018 και ώρα 11:00, στην αίθουσα ΑΣ (Αίθουσα Συνεδριάσεων, Κτίριο Β, Ισόγειο), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Διονύση Καλογερόπουλου, φοιτητή του ΠΜΣ «Επιστήμη &
Τεχνολογία Υπολογιστών» με θέμα: "
Συσταδοποίηση κειμένων με χρήση της μετρικής Wasserstein και τεχνικές βέλτιστης μεταφοράς".


Τριμελής Επιτροπή:

Γαλλόπουλος Ε. , Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Παν. Πατρών (Επιβλέπων Διπλωματικής)
Στεφανόπουλος Ε. ,  Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Παν. Πατρών Μεγαλοοικονόμου Β. , Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Παν. Πατρών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.