Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:30, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αρβανίτης Νικόλαος θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "ΣΕΣΕ" με τίτλο "Αυτόματη Αναγνώριση Μουσικού Οργάνου με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης" με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Ψαράκη. 

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Π200 (Προκάτ Β κτιρίου) με τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τους:

  • Δερματά Ευάγγελο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΗΜΤΥ
  • Μπερμπερίδη Κωνσταντίνο, Καθηγητή ΤΜΗΥΠ και
  • Ψαράκη Εμμανουήλ,  Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΥΠ.

 

 

 

 

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.