Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

Εικόνα nsklavos
Κατηγορία: 

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),
"Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)"

*** Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ ***

Την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, κ. Αριστέας Λιακοπούλου, με τίτλο:

“Polar Decoder Algorithms and Hardware Architectures for 5G New Radio Μodems”

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

κ. Βασίλης Παλιουράς, Καθηγητής (Επιβλέπων)

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

κ. Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής

*: Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά,

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/91444679308?pwd=RFMrNXdoRUk1U2RMQ1RKaDE2UkQ2QT09
Meeting ID: 914 4467 9308
Passcode: 879937

ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, Ιστοσελίδα: https://hsis.upatras.gr/

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.