ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ (Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη” (ΣΜΗΝ)

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Την Τρίτη 28/02/2023, ώρα 5μμ,  θα γίνει δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου.  Το θέμα της εργασίας είναι:

"Coordinated Beamforming for Hyper-Cellular mmWave Communications via a Machine Learning Approach"

Η παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91858530285?pwd=cTdEVTB4NHpNRzhvazZQVWdoVENXZz09

Η Εξεταστική Επιτροπή,

Κων/νος Μπερμπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ (Επιβλέπων)

Ευάγγελος Βλάχος,  Ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ / ΙΝΒΙΣ

Γεώργιος Ροπόκης,  Επικ. Καθηγητής, CentraleSupelec, France

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.