Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλου

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Την ΠΕΜΠΤΗ 07-02-2019 και ώρα 16:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  "Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών", με θέμα:

«Αρχιτεκτονική συστήματος εξομοίωσης μνήμης τεχνολογίας PCM και εφαρμογή σε διατάξεις in-memory computing»

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα ΗΛ1, στο ισόγειο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Θεόδωρος Αντωνακόπουλος (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Ευάγγελος Δερματάς

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.