Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΠΕΖ

Εικόνα makri
Κατηγορία: 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» (ΠΕΖ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια του προγράμματος  του  Δ.Π.Μ.Σ.  «Πληροφορική Επιστημών  Ζωής» o κος Ντόκος Γεώργιος  θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Deep Learning για βιολογικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας: επεξεργασία βιολογικών ακολουθιών με Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα.»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Μαϊου 2019 , ώρα  17:00-18:00 στην Αίθουσα Π200 του κτιρίου Β του Τμήματος  Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής


Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
1.      Μακρής Χρήστος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και  Πληροφορικής (επιβλέπων)
2.      Σγάρμπας Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
3.      Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και  Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.