Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ ΕΤΥ

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών» Την Τετάρτη 18/10/2017, στη 1 μμ, στην αίθουσα ΑΣΙσ (Αίθουσα Συνεδριάσεων, Ισόγειο Β΄ κτιρίου), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας κ. Αναστασίας Κόλλια (ΑΜ:1040770) του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών» με θέμα: "Εφαρμογές των Τεχνολογιών SDN & NFV σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών". Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής (επιβλέπων) Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.