Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Χριστίνας Κουλούρη

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ.

Χριστίνας Κουλούρη,

στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων», με τίτλο

«Μηχανισμός Κατανομής Πόρων σε Massive MIMO Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς – Διατύπωση του προβλήματος του σακιδίου»,

(Τίτλος στην Αγγλική: Resource Allocation Mechanism for Massive MIMO - A Knapsack Problem Formulation)

θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει, μπορεί να επικοινωνήσει στο email: up1070378@upatras.gr

 

Η Εξεταστική Επιτροπή

 

Κυριάκος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.