ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, στις 18:00 στην αίθουσα Π200, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μποϊλέ Αναστασίας του Δ.Π.Μ.Σ Σύστηματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών (ΣΕΣΕ).

Ο τίτλος της εργασίας είναι: "Το Πρόβλημα της Στοίχισης/Καταχώρησης Τρισδιάστατων Βιολογικών Οργάνων" με επιβλέποντα τον  Ψαράκη Εμμανουήλ.

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.